Работна среща с представители на десетте общини се проведе в Гербовата зала на Областна администрация. На нея бяха коментирани мерки за облекчаване на комплексното административно обслужване при предоставяне на административни услуги от Областна администрация, както и начини за взаимодействие между кметовете и Областна администрация.

Предвижда се гражданите да подават заявление за комплексно административно обслужване на място в съответната община без да е нужно да посещават, както до сега, Центъра за административно обслужване в Областна администрация. Това поясни главният секретар Петя Райкова и уточни, че хората ще могат да получат резултата от исканата услуга на посочен от тях адрес.

Услугата, която от следващия месец, ще се ползва в режим на облекчение, касае издаването на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот в случаите, в които няма влязла в сила кадастрална карта.

За миналата година в Областна администрация са извършени 814 подобни услуги. От началото на тази година по общини издадените удостоверения са: във Велико Търново и Павликени по 50, в Горна Оряховица – 40, в Полски Тръмбеш – 39, за Елена, Свищов и Стражица по 28, в Златарица 17, в Лясковец 16 и в Сухиндол – 3.

През следващия месец предстои подписване на споразумения между областния управител и кметовете на общини.