Заместник областният управител доц. д-р Соня Будева бе гост на тържеството по повод Международния ден на детето – 1 юни в Центъра за комплексно обслужване на деца с различни увреждания и хронични заболявания, в това число за деца с психични проблеми. Доц. д-р Будева занесе на малчуганите подаръци – огромна плюшена играчка, книжки за оцветяване, моливи и флумастери. Тя разгледа центъра и поздрави директора д-р Анелия Петкова за отличните условия и грижи, които се полагат за децата.

„Важно е да оценим индивидуалните възможности на децата и да им помогнем да ги развият, и използват. Поздравявам ви за чудесната работа. Скъпи деца, пожелавам ви усмивки винаги да озаряват лицата ви! Пожелавам ви щастливо детство, смях, весели игри и приключения! Пожелавам ви да живеете в свят, изпълнен с мир и любов“, обърна се заместник областният управител към ръководството и възпитаниците на Центъра.

Мисията на ЦКОДУХЗ в град Дебелец е ранна диагностика, лечение, медицинска и психо – социална рехабилитация при гарантирано право на достъп до качествена грижа според индивидуалните потребности на всяко дете. Специалистите в него оказват подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания, осигуряват посещения за оказване на специфични грижи за деца с увреждания в семейна среда и в социална услуга резидентен тип, както и работа с родители – консултации, обучение, групи за занимания. Предоставят се комплексни услуги – почасови и мобилни, които удовлетворяват потребностите на детето от съхраняване на здравето, от емоционално и познавателно развитие, социално благополучие, а достъпът до всички услуги е безплатен.