Междуведомствена комисия, назначена от областния управител, провери на място сигнал на г-жа Радка Мишилинкова в село Първомайци, община Горна Оряховица. Жалбата на г-жа Мишилинкова е разгледана и анализирана на редовно заседание на Комисията по сигнали и жалби към областна администрация, а оглед направиха заместник областният управител Огнян Стоянов, представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите и община Горна Оряховица.

Според сигнала на територията на село Първомайци има нерегламентирано сметище, което заплашва да замърси три водоизточника. От направеният оглед е констатирано незаконно изхвърляне на отпадъци. Представителите на РИОСВ – Велико Търново ще предприемат по компетентност последващи действия, за които Областен управител ще бъде своевременно уведомен. По отношение състоянието и качеството на водата в посочените от г-жа Мишелинкова чешми, Областен управител ще сезира РЗИ – Велико Търново.