„Споделянето на добрите образователни практики и въвеждането на иновациите в образователния процес е основна предпоставка за неговото качество. За ефективността му, за това да преборим функционалната неграмотност и от българските училища да излизат образовани, интелигентни, конкурентни и готови да отговорят на съвременните предизвикателства ученици. Като родител на две деца, едното от които още е потребител на българската образователна система, ви уверявам, че в мое лице имате верен партньор в насърчаването на иновативния подход. Пожелавам ви успешна работа, така че в дългосрочен аспект нашите ученици да бъдат знаещи, активни, емпатични, добронамерени, напредващи и отговорни, каквато е и мисията на днешната ви среща“.

С тези думи областният управител Людмила Илиева откри Кръгла маса за споделяне на добри образователни практики. Форумът се проведе в Музея на гурбетчийското градинарство в Лясковец и на него присъстваха още заместник областния управител доц. д-р Соня Будева, кметът на града д-р Ивелина Гецова, преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и представители на РУО. Своеобразен домакин на проявата беше лясковското НУ „Цани Гинчев“, което сподели своя опит с ОУ „Антон Страшимиров“ гр. Бургас и 98 НУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. София.

В рамките на 15 минути трите учебни заведения представиха презентация на иновативните образователни методи, които педагогическите им колективи прилагат. На срещата стана ясно, че НУ „Цани Гинчев“ гр. Лясковец работи по проект на „SOS Детски селища България“ за мултисекторен механизъм за взаимодействие между институциите. В тази връзка заместник областният управител доц. д-р Соня Будева препоръча в българските училища да се въведе институцията социален работник с цел по-добра комуникация между преподаватели, ученици и родители.