Популяризиране на Конвенция №190 за премахване на насилието и тормоза в областта на труда ще организира в поредица от дискусии и срещи заместник областният управител доц. д-р Соня Будева. Тя пое този ангажимент след участие в края на миналата седмица на кръгла маса на тема: „Без насилие и тормоз на работното място“, организирана от Регионалния съвет на КНСБ Велико Търново по повод Световния ден за безопасност и здраве при работа.

На кръглата маса бяха дискутирани видовете тормоз и насилие на работното място и причините за тях.

„Насилието на работното място е сериозен проблем най-вече поради факта, че в голяма степен то е психологическо и е неразпознаваемо като такова от работещите. Необходимо е на първо място кампания за информиране както на работниците и служителите, така и на работодателите. На второ място е важно да се предприемат стъпки за превенция на насилието чрез обучения или супервизия на работното място. Като трето, това са стъпките за санкциониране на такъв тип поведение. Насилието на работното място може да бъде както хоризонтално между колеги и вертикално между ръководни кадри и изпълнители, но също така може да бъде и от страна на потребители на услуги към предоставящите ги. Особено засегнати от втория тип са професиите в сферата на здравеопазването, социалните дейности, образованието и опазването на реда“, коментира заместник областният управител доц. д-р Соня Будева.

Тя сподели статистическа информация от Европейско проучване на условията на труд, проведено преди започване на COVID пандемията, според което 6% от работниците от ЕС са били изложени на заплахи от физическо насилие от колеги или други лица, 5% са били подложени на тормоз на работното място през последните 12 месеца преди проучването, а около 2% са били изложени на сексуален тормоз или нежелано сексуално внимание. Също така, в северноевропейските държави хората са по-склонни да сигнализират за тормоз на работното място, в сравнение с южноевропейските.

Националният секретар на КНСБ г-жа Юлия Симеонова представи дейностите по проект „Отговорен социален диалог за достоен живот“, подпомогнат чрез Норвежки грантове, по който партньори са две организации на работниците и служители – КНСБ и LO и две асоциации на работодателите – БСК и NHO.

Областният координатор на КНСБ г-жа Иванина Янкова запозна участниците с Конвенция №190 на МОТ за премахване насилието и тормоза в областта на труда. Конвенцията е приета през месец юни 2019 г. на Юбилейната 108 сесия по случай 100 годишнината от основаването на МОТ. Конвенцията е първият международен инструмент, с който се определят конкретни, приложими в световен мащаб стандарти за борба с тормоза и насилието, свързани с труда, и се определят конкретни мерки, които се изискват от държавите и от другите, имащи отношение участници. Конвенцията признава, че насилието и тормозът в сферата на труда могат да представляват нарушение на правата на човека; че насилието и тормозът в сферата на труда засягат психическото, и физическото, достойнството, семейната и социалната среда на човека и могат да попречат на достъпа, реализирането и професионалното развитие на пазара на труда от потърпевшите, особено на жените. България има съществен принос в създаването на Конвенция №190 – лидерът на Съюза на транспортните синдикати в България Екатерина Йорданова е член на комисията към МОТ по подготвянето й.

„България трябва да последва примера на държавите, които вече са я ратифицирали. Необходимо е препоръките на МОТ да станат част от българското законодателство, за да защитим гражданите не само в техните домове или личният им живот, но и на работното им място“, подчерта заместник областният управител доц. д-р Соня Будева.