Заместник областният управител доц. д-р Соня Будева уважи церемонията по официалното откриване на STEM център в ОУ „Бачо Киро“ във Велико Търново. Тя поздрави училищното ръководство и възпитаниците на учебното заведение с иновативния проект.

„Искам да споделя с вас вълнението си от това, че съм тук. Осем години живях с радостите и проблемите на това училище, но в ролята си на родител. През цялото това време виждах усилията на ръководството и преподавателите, училището да се развива като модерно и иновативно. Днешният ден е доказателство, че тези усилия дават „плодове“, обърна се към гостите и учениците доц. д-р Соня Будева.

По думите й STEM центърът е една лаборатория от бъдещето.

„Вие сте едно от малкото основни училища със STEM център. Поздравявам ви за това решение! Добре е STEM обучението да започне в по-ранна детска възраст, защото обучението чрез игра и симулиране на реални ситуации е много по-ефективен подход за учене. Обучението чрез STEM е възможност за развитие на съвременно образование. То ще помогне не само за усвояване на нови знания, но и за формиране на необходимите за 21-век високотехнологични умения за успешна реализация на децата“, подчерта заместник областния управител.

 

„STEM обучението ще помогне и на учениците и на учителите като ги мотивира да бъдат по-креативни и инициативни. STEM обучението насърчава децата да експериментират, да се учат от собствения си опит, за да постигнат резултати, вместо да разчитат на това, което пише в учебниците. Това подхранва любопитството на децата, правейки учебния процес забавен, а знанията – трайни.

Ключовите инструменти на STEM обучението са критично мислене и логически анализ. Всички обучителни дейности се базират на намирането на решение на проблеми от реалния свят и акцентират върху учене, основано на проекти. Това е промяна във фокуса – от традиционното образование, базирано основно на теория, към модерно образование, базирано на практическо обучение“, каза още доц. д-р Соня Будева.

Тя припомни, че министерство на образованието и науката  тази година завършва дейностите по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”, която има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите. По Програмата са финансирани почти 300 STEM центъра. В следващите няколко години са предвидени средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Желая ви успех в това начинание! Бъдете креативни, бъдете иноватори, продължавайте да носите опита и традициите от миналото с бързи стъпки към бъдещето! Направете така, че учениците да изпитват радост от учебния процес, а учителите да имат повече свобода в организирането на учебния материал. Продължавайте да бъдете новатори! Успех“, пожела още заместник областният управител доц. д-р Соня Будева.