Контролът върху добиването и извозването на незаконна дървесина във Великотърновска област ще бъде засилен. Това стана ясно след заседание на Постоянната комисия по охрана на горите, рибата и дивеча към Областния съвет за развитие, председателствано от заместник областния управител Огнян Стоянов.

На работната среща беше коментирано предложението на инж. Димитър Зарев, директор на ТП ДГС Буйновци стационарните камери по републиканските пътища в областта да дават информация за автомобилите, превозващи дървесина, която да съдържа номер на МПС, дата, час, направление и т.н.

„Все по-често при проверка от страна на органите на МВР и РДГ се установява, че с един и същи превозен билет дадено превозно средство осъществява по няколко курса за извозване на дървесина.  За да се ограничат тези явления е необходимо да се правят не само рутинни проверки и проверки по сигнали, но и превантивни такива, т.е. да се проверяват чрез системите за видеонаблюдение на АПИ, по предварително обявени критерии, определен брой превозни средства, за установяване на евентуални нередности“, коментира заместник областният управител Огнян Стоянов.

На срещата стана ясно още, че дневно на територията на област Велико Търново преминават средно около 40 автомобила с дървесина. Годишно за незаконна сеч се правят около 700 акта и 200 досъдебни производства.

В заседанието на постоянната комисия по охрана на горите, рибата и дивеча към Областния съвет на развитие присъстваха още представители на АПИ, ОД на МВР и РУГ – Велико Търново.