Уважаеми жители на област Велико Търново,

На 16 април честваме Деня на Конституцията и професионалния празник на българските юристи и съдебни служители. Днес отдаваме заслужена почит на предците ни, участвали в проведеното във Велико Търново през 1879 г. Учредително събрание, което дава живот на Търновската конституция.

Основният закон на Княжество България поставя устоите на парламентаризма и проправя път на страната ни към модерната европейска държавност. Нека с делата си бъдем достойни за историческото дело на първостроителите!

Уважаеми колеги юристи,

С вашата работа сте призвани да градите доверието з законността и правото, така че те да са безусловна гаранция за демократичната природа на съвременната държава.

Пожелавам ви здраве, професионална удовлетвореност, сила и непоколебимост в отстояването на правото. И нека не забравяме мъдрите думи на Имануел Кант:

„Човек е свободен само тогава, когато не му се налага да се подчинява на никого, освен на закона“.

Честит професионален празник!

С уважение,

Людмила Илиева,

Областен управител