Община Сухиндол ще вложи 22 500 лв. в закупуването на нови съдове за отпадъци. Средствата за инвестицията ще бъдат от възстановените от РИОСВ – Велико Търново по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2021г. Това съобщи заместник областният управител Огнян Стоянов след проведеното Общо събрание на сдружението. В него участваха още представители на общините Дряново и Севлиево, както и представител на Областна администрация град Габрово. Сред решенията са още да са инвестират до 200 000 лв. в купуването на транспортно-подемна техника – комбиниран багер товарач, а с други до 150 000 лв. Ще се реконструира оградата на сепариращата инсталация за битови отпадъци. Тези пари също са от възстановените от РИОСВ във Велико Търново по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

“Необходимо е да се направи много прецизен анализ дали частните оператори имат нужния капацитет и опит, да управляват регионални депа за отпадъци”, коментира по време на заседанието зам. Областният управител Огнян Стоянов. По думите му опитът показва, че с тази дейност далеч по-добре се справят общинските фирми. Според него контрастът между управлението на депото за отпадъци в община Севлиево и в търновското село Шереметя е очевиден. Оказва се, че в съседната община депото ще има живот 10 години повече от предвиденото в проекта, докато в Шереметя капацитетът се изчерпва по-бързо поради запълване на клетката.

“Там, където общините оперират, парите се разходват по-прозрачно и по-целесъобразно. Има средства за инвестиции и капиталови разходи, както и по-голям контрол, какви отпадъци се изхвърлят. Прави впечатление, че в Шереметя има постоянни проблеми, тъй като сепариращата система често аварира. От една година договорите на фирмите, които изхвърлят своите неопасни отпадъци са прекратени, заради изчерпан капацитет. Затова много търновски фирми са подали заявления да ползват депото в Севлиево, Русе, Шумен и на други места”, коментира ситуацията Огнян Стоянов. А да транспортираш отпадък на стотици километри води до големи разходи и риск от замърсявания. По думите му принципът на работа с общински фирми е по-работещ, тъй като общините могат да прецизират сами, каква политика да водят и примерно да  облекчават местни инвеститори, които изхвърлят годишно над 1 000 тона отпадъци с по-ниски такси.