Второкурсници от специалност „Право“ и професионална квалификация юрист при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ провеждат учебна практика в Областна администрация Велико Търново. Младите хора са под ръководството на преподавателя в Юридическия факултет Илиян Байчев и бяха посрещнати от областния управител Людмила Илиева, която ги приветства и по повод бъдещия ден на юриста и Конституцията, който се чества на 16 април.

„Дължа ви честност по отношение на това, което ви очаква, хвърляйки се в попрището на правото. Доскоро си мислех, че звучи пресилено, че правото е призвание, но от личен опит знам, че това е точно така. Освен всичко друго, правото ви оформя чисто човешки по един уникален и неподражаем начин, затова бъдете истински професионалисти“, пожела Людмила Илиева на студентите, която е юрист по образование и дългогодишен адвокат.

„Много хора са ви казвали, че студентските години са най-безгрижните. Това е така, но ви апелирам да не ги пропилявате. Вие сте създали една общност и чисто човешкия ми съвет към вас е да държите на нея. След като завършите университета животът и професията ще ви отведат в различни посоки. Повярвайте ми, огромно удоволствие, а и от ползва за работата ви е, когато след години, работейки било като адвокат, съдя или прокурор, да видите добър приятел, с когото пет години сте били заедно. Пожелавам ви здраве, търпение и късмет. С каквото и да се захванете, винаги бъдете уважителни и любезни в отношенията си с хората, защото това ще ви отвори много врати“, пожела на студентите областният управител Людмила Илиева.

Главният секретар на Областна администрация Петя Райкова обясни на младите хора какви са правомощията на Областния управител като орган на изпълнителната власт. Тя разясни структурата и дейността на ведомството, издаваните от Областния управител административни актове, както и начините на комуникация и взаимодействие между институциите. От нея бъдещите прависти научиха още как се осъществява административния контрол върху актовете и действията на органите на местно самоуправление и местната власт, грижата на държавната собственост на територията на областта, както и дейността на комисията, свързана с разглеждането на жалби и предложения от гражданите.

Второкурсниците ще имат подобна учебна практика във Великотърновския общински съвет и в Община Велико Търново.