Курсанти и студенти от Националния военен университет „В. Левски“ във Велико Търново, специалност „Национална сигурност“, проведоха практическо занятие по управление на кризи. 18 момчета и момичета посетиха на място Координационния център към Областния съвет по сигурност в сградата на Областната администрация. Те бяха инструктирани от Камен Киров – оперативен дежурен в центъра и от Красимир Ванков – главен експерт Отбранително-мобилизационна подготовка и служител по сигурността на информацията.

Курсантите и студентите бяха запознати с дейността на Координационния център, с работата на Областния съвет по сигурност и Щаба за управление на кризи при бедствия и аварии. Те получиха практически уроци как се приемат сигнали за оповестяване на бедствия и аварии, към кои институции се предават както и начините за оповестяване на общинските съвети по сигурност. Друг акцент бе координацията с местните и централни структури при евентуално възникване на кризисно събитие.

Младите хора се запознаха с техниката за оповестяване и съответната документация. Подобни обучения с курсанти и студенти от НВУ се провеждат ежегодно.