„Мисията да изпълните със съдържание понятието историческа и духовна столица на България, така че то да носи добавена стойност на града, региона и неговите жители е благородна. Пожелавам от сърце да я осъществите, защото плодовете ще берат и идните поколения. Всички ние – държава, община, неправителствени организации, граждани и общественици ще работим за това“.

Това увери зам.-областният управител доц. д-р Соня Будева, която присъства на  учредяването на нестопанското сдружение „Велико Търново – историческа и духовна столица на България“.  То обединява близо 30 общественици, които се събраха в сградата на музей „Възраждане и Учредително събрание“.

Сдружението се оглавява от адвокат Йордан Цветанов, а за негов заместник бе избран Станислав Стоянов.

Необходимо е изработване на специален статут  с включване на широк кръг от институции и привърженици на идеята. За това ще съдейства и специалният интернет-портал. В последствие обработените предложения ще се обсъдят на национална кръгла маса, а на по-късен етап за реализиране на целите може да съдейства и специален Национален комитет за развитието на историческата и духовна столица на България.

На срещата беше подчертано, че проектът няма политически характер, той е отворен за нови членове и съмишленици. А придобиване на статута ще е еднопосочен билет за напредък и просперитет на Велико Търново.

Една от основните стъпки ще е приемане на специален закон за Велико Търново. Учредителите са набелязали и редица проекти, които ще съдействат за реализиране на идеята и на инвестиционни намерения.

Според конституционният съдия член-кор. проф. д.ю.н. Атанас Семов инициативата не е просто добра, а българополезна, защото България има нужда Търново да е велико.

„Чест и слава за Търново, пътят ще е трънлив, дано Господ ни помага“, благослови начинанието и Великотърновският митрополит Григорий.