Уважаеми социални работници,
Уважаеми преподаватели по социална работа,
Днес, 15 март 2022 г., честваме Световния ден на социалната работа. Днес празнуваме приноса на социалните работници за промяна в живота на хората, зачитайки тяхното достойнство и права.
Март е месец на социалната работа, но тези 31 дни не са достатъчни да поберат причините за празнуване и отдаване на почит към работещите в социалната сфера. Дори и във време на пандемия или война социалните работници не се отдръпват и продължават да бъдат опора на нуждаещите се.
Социалните работници винаги са били от съществено значение за обществото. Социалната работа съществува като отговор на човешките нужди и еволюцията на професията е от съществено значение за развитието на обществения капацитет за постигане на справедливост и благополучие.
Темата на Световния ден на социалната работа за 2022 г. е „Да изградим съвместно един нов екологичен социален свят: без да пренебрегваме никого“. Тя представя визия и план за действие за създаване на нови глобални ценности, политики и практики, които развиват доверие, сигурност и увереност за всички хора и устойчивостта на планетата. Световният ден на социалната работа ще бъде възможност за професионалистите да ангажират всички мрежи за социална работа и общности, в които работят, за да дадат принос към ценностите и принципите, които позволяват на всички хора да се зачита достойнството им чрез споделено бъдеще.
Бъдете здрави, енергични, емпатични и алтруистични!
Благодарим Ви!
Честит професионален празник!
С уважение,
Доц. д-р Соня Будева
Зам.- областен управител