Националната асоциация на доброволците в Република България /НАДРБ/ стартира кампания за набиране на доброволци, включително и лекари, които говорят украински и руски, за да помагат на пристигащите в България бежанци. Това информира в писмо до Областния управител на Велико Търново Тодор Грозданов, който е секретар на асоциацията.

Той увери, че към момента НАДРБ разполага с база данни от хора в цялата страна и отправи апел при необходимост от преводачи на място при посрещането и настаняването на бежанци, гражданите да потърсят информация за кампанията на уебстраницата на НАДРБ: www.navrb.bg. Допълнителна информация относно бежанците може да се получи и на следната уебстраница: www.bgforua.com.

Припомняме, че в Областна администрация Велико Търново действа Координационен център във връзка с кризата в Украйна.

С него може да се свържете на тел. 062 600 841 / от 9.00 ч. до 17.00 ч./

Както и на e-mail: governor@velikotarnovo.government.bg

Освен Областния координационен център, за допълнителна информация или услуги, гражданите могат да използват и Единния информационен правителствен портал:  https://www.gov.bg/bg/ukraine