След проведената работна среща на 01.03.2022г. с представители на общините и на териториалните подразделения на държавните институции, бе сформиран Областен координационен център във връзка с кризата в Украйна. Той ще бъде председателстван от доц. д-р Соня Будева – заместник областен управител с ресор хуманитарни дейности.

 

Областния координационен център ще има следните компетенции:

  • ще събира, обработва и предоставя три пъти в седмицата /понеделник, сряда и петък/ информация за наличните ресурси за настаняване на граждани пристигащи от Украйна
  • ще съдейства на БЧК, НПО и граждани във връзка със събирането и предоставянето на хуманитарни помощи
  • ще координира взаимодействието между държавните органи и местната власт за осигуряване на институционална подкрепа по отношение на здравеопазване, социално подпомагане, образование трудова заетост и др. възникнали нужди във връзка с приемането на украински граждани на територията Р.България

 

Връзка с Областния координационен център ще се осъществява чрез:

тел. 062 600841 /от 09.00 до 17.00/

e-mail: governor@velikotarnovo.government.bg

 

Освен Областния координационен център, за допълнителна информация или услуги, гражданите могат да използват и Единния информационен, правителствен портал: https://www.gov.bg/bg/ukraine