Убедена съм, че най-съкровените човешки ценности са свободния дух, свободната воля, правото да изразяваме мечтите,въжделенията и позициите си, без обаче да накърняваме правото на различна гледна точка и алтернативно мнение. Въпреки трудностите и предизвикателствата на които сме съвременници, вярвам, че дати като Трети март, когато празнуваме Свободата си не бива да ни разделят.

Днес сме изправени пред редица предизвикателства, както като държава и общност, така и в личното си битие на български граждани и  родолюбци. Все още сме в режим на ограничения, провокирани от макар и стихваща пандемия. В близост до границата ни се води братоубийствена война, а тепърва ще усещаме и последиците от икономическата криза в световен мащаб, породена от всички тези глобални събития, които променят света пред очите ни.

На път сме да преодолеем тежката политическа криза от последната година, имаме воля и решителност за реформи в ключовите сектори от общественото развитие, но трябват общи усилия и общо разбиране, че излизането от тези кризи зависи и от личната ангажираност на всеки един от нас.

Заради всичко това този Трети март е натоварен с особен заряд, но сърдечното ми послание ми към Вас е да бъдем на висотата на свободния български дух. Да пазим, уважаваме и съхраняваме паметта на всички загинали за нашата свобода.

Честита Свобода!

Людмила Илиева, Областен управител на област Велико Търново