Свиневъдните обекти на територията на област Велико Търново да се инвентаризират три пъти годишно от представители на местната власт и регистрирани ветеринарни лекари реши Областната епизоотична комисия. Тя проведе онлайн заседание, председателствано от областния управител Людмила Илиева във връзка с Плана за действия на БАБХ и борбата с Африканската чума по свинете.

Сред набелязаните мерки са още: извършване на клинични прегледи и проверки на био-сигурността от регистрирани лекари четири пъти годишно като за всеки съмнителен случай ще бъдат вземани проби и ще се правят лабораторни изследвания.

Областната епизоотична комисия продължава взаимодействие с териториалните звена на МВР за борба с нерегламентираното придвижване на прасета и нелегалната търговия на свинско месо, като основен акцент ще бъдат онлайн продажбите. Със съдействието на кметовете, кметските наместници и ветеринарните лекари ще продължи и информационната кампания сред собствениците на животни от т. нар. „задни дворове“ .