Да бъде разработена интернет платформа, която ще представя най-доброто съдържание на туристическия продукт в Северен централен район се договориха на онлайн работна среща областните управители на Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра и Разград. В срещата участва и съветникът на Министъра на туризма Ивайло Кожухаров.

Според Людмила Илиева, областен управител на област Велико Търново, планът трябва да съдържа анализ, проучване и екшън-план, така че от транзитна територия районът да се превърне в устойчива дестинация. Целта е да се увеличи броя на посетителите от Румъния, Турция, Сърбия и Северна Македония, а петте области, освен на бюджетни средства за популяризацията на съответните туристически атракции, да могат да разчитат и на финансиране по европейски програми.

„Страната ни е в топ 3 в Европа по брой на културни паметници. Трябва да развиваме пет-шест ключови видове туризъм, да намерим общите естествени туристически маршрути, а ролята на регионите е да извадят  специфичното за всеки един, като го съчетае с приключенските атракции, винения и кулинарния туризъм, за да се разшири потенциала за привличане на още посетители“, подчерта Ивайло Кожухаров.

Участниците в срещата се договориха още да проучат и прецизират възможностите на региона, след което да изработят конкретен план за период от една година за развитието на туризма.