Възможностите за финансиране по различните европейски програми на проекти от областните и общинските администрации, както и на представителите на бизнеса, обсъди на работна среща зам.-областният управител доц. д-р Соня Будева с представители на Сдружението за подпомагане на малкия и среден бизнес.

В Областната администрация във Велико Търново се проведе среща в рамките на Национален бизнес форум 2022 г. На форума бяха дискутирани предизвикателствата в различните икономически сектори – индустрия, дигитални технологии и изкуствен интелект, туризъм, възобновяеми енергийни източници, строителство, здравеопазване, образование, социална отговорност, изследователска дейност, транспорт и др. Представени бяха възможностите за финансиране на инициативи на общините и бизнеса по Европейските фондове и програми за новия програмен период 2021-2027 г.

Доц. д-р Соня Будева поздрави организаторите за ангажираността им към Дните на европейската индустрия 2022 г. Тя подчерта, че индустрията играе важна роля в икономическата структура на Европейския съюз, заемайки голям дял от износа на ЕС и създавайки милиони работни места. Зам.-областният управител изтъкна, че едно от основните предизвикателства през следващите години ще бъде прилагането на устойчива и енергийно и ресурсно ефективна промишлена стратегия, която не поставя прекомерни тежести върху потребителите и бизнеса.

„България е отговорна към тези процеси. Българското правителство заяви намерението си да има повече инвестиции в новите технологии. България има и научен и човешки потенциал да направи по-смели стъпки по пътя на дигитализацията, зеленото производство и предприемачеството“, подчерта още доц. д-р Соня Будева.