Зам.-областният управител доц. д-р Соня Будева поздрави ръководството и учениците по случай патронния празник на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ във Велико Търново. От името на областния управител Людмила Илиева и от свое име, доц. Соня Будева пожела на младите хора да сбъдват смело мечтите си, а на учителите им – да ги окрилят и насърчават да мечтаят.

„Всеки празник е време не само за тържествено честване, но и възможност да се обърнем назад и да осмислим опита и усилията. А вашият опит и успехи продължават повече от шест десетилетия. И всяка следваща година добавя нови поводи за гордост. Вашата гимназия с достойнство носи името на големия учен и общественик проф. д-р по химия и физика Асен Златаров. Ще го цитирам: „Широкото поле за работа е открито! Много е направено и много още се очаква. Надеждите са оправдани и гаранция е стореното досега“, каза в поздравителното си слово зам.-областният управител.

Доц. д-р Соня Будева присъства на откриването на модерен STEM-кабинет по природни науки в училището. Създаването му е благодарение на успешно защитен проект по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ в два модула „Подобряване условията за експериментална работа по природни науки“ и Библиотеките като образователна среда на стойност 54 000 лева. Кабинетът разполага с интерактивната система за стерео визуализации, обучителни материали и лабораторни упражнения. Продуктът е комбинация от последно поколение компютърна система и специализиран софтуер със специален 3D стереоскопичен дисплей от ново поколение, които визуализират процеси и явления в 3D формат.

Методът STEM е разработен през 90-те години на миналия век, но става все по-популярен по света. В превод абревиатурата STEM /Science, Technology, Engineering, Math/ означава наука, технология, инженерство, математика. 4-те дисциплини се интегрират и чрез симулации на различни ситуации показват на учениците как научните методи се прилагат в ежедневието. Учениците демонстрираха механизма, по който работи сърцето, измериха пулса преди и след физическо натоварване, сравниха различни видове тъкани. Разработените чрез STEM умения дават основата за успех не само в училище, но и в живота, защото развиват ключови умения – инициативност, работа в екип, творческо мислене, критичен анализ, общуване, математическа грамотност.

Зам.-областният управител участва и в награждаване на призьорите в конкурса за превод на художествен текст.