Заместник областният управител Соня Будева уважи поканата на директора на Исторически музей Велико Търново, Иван Църов и .
Соня Будева благодари за поканата и приветства организаторите. Тя сподели, че изложбата е с много интересен фокус и въпреки, че съм жена, тази изложба предизвиква спомени дори и у мен. Освен задължителната военна служба, в периода преди 90-та година задължителна беше и военната подготовка на учениците в гимназиите. И както казармата, така и военното обучение, носят смесени чувства.
„Принудителното отделяне от цивилния живот когато току що си навършил пълнолетие е трудно за всеки млад човек, но същевременно мъжете, преминали през опита на казармата, биха потвърдили, че тя се е оказала значим фактор в прехода от юношеството към зрелостта, по едни или други причини. Като майка разбирам, че децата трябва да бъдат възпитавани така, че да посрещат по-най добрия начин предизвикателствата и да се справят с трудностите. В миналото казармата е играла роля в този процес, но в днешно време отговорността е предимно на родителите и училището. Въпреки, че от почти 15 години задължителната наборна военна служба е премахната, тя все още е една обсъждана тема с много „за“ и против“. От една страна защитата на държавата е важен дълг, даваща сигурност на гражданите. От друга страна е ясно, че в едно демократично общество е недопустимо да има наборна военна служба, организирана по начина, по който това се случваше в тоталитарното общество. Към момента едва в 7-8 от държавите-членки на ЕС има задължителна военна служба, но дебат за адекватна военна защита на държавата се води във всички европейски страни“, каза тя в приветствието си.
Експозицията представя наборната военна служба през социализма, съобщиха организаторите от Регионалния исторически музей във Велико Търново.
Автор на експозицията, чието подзаглавие е „Казармата през „ОНЕЗИ“ 45 години“ е уредникът от музея д-р Илия Вълев, който изследва наборната военна служба от няколко години насам. Изложбата е военно-историческа и етноложка с любопитни исторически факти, свързани с българската армия през социализма, проследява вътрешноказармения всекидневен живот на войниците и обичаите и ритуалите, съпътстващи възмъжаването на момчетата.
Изложбата е под егидата и с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.