Днес Областна администрация Велико Търново отбеляза 23 –тия си рожден ден. С Указ № 1 от 05.01.1999 г. се утвърждават границите на област Велико Търново, в която се включват десет общини. За административен център на областта е определен град Велико Търново.
Държавното управление в областта се осъществява от Областен управител, който осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. С Решение № 45 от 01.02.1999 г. е назначен първият Областен управител на област с административен център Велико Търново.
Областният управител Людмила Илиева поздрави служителите на администрацията и сподели, че това е наш празник, на администрацията.
„Нека да си пожелаем да сме здрави, да си изпълняваме задълженията така както се очаква от нас, според закона с бързина и ефективност и разбира се с добро настроение“, каза Людмила Илиева.