Областният управител Людмила Илиева днес проведе среща с министъра на околната среда и водите Борислав Сандов. Те обсъдиха въпроси касаещи околната сред и водите за област Велико Търново и теми предизвикали обществено вълнение. Министър Сандов сподели, че относно проведения експертен-екологичен съвет трябва да успокоим гражданите на Павликени и околността, че процедурата по казуса Върбовка е още в предварителен етап, няма нищо одобрено и тепърва предстои да се види дали ще има мотивирани становища и какво ще бъде решението на директора на РИОСВ – Велико Търново.
„Ако се стигне до моя кабинет и моето бюро, ако има такова развитие на ситуацията, аз ще го върна за преразглеждане поради факта, че запознавайки се с преписката виждам множество процедурни нарушения в целия този период от време, което налага ново разглеждане и връщане в начален етап на тази процедура“, каза министър Сандов.
Министърът представен и новия директор на РИОСВ Велико Търново г-жа Мая Радева. Тя има опит в управлението на защитени територии била е директор на природен парк „Българка“ в продължение на 12 г. Еколог на община Трявна 13 г. Била е еколог и на предприятие в община Трявна. Министър сподели, че е убеден, че тя ще успее да се справи отлично със задълженията си и да бъде гарант за областите Велико Търново и Габрово за защита на околната среда и водите, които имат своето пряко въздействие върху здравето на хората . Той допълни, че ще бъде направено по-дълбоко проучване на казуса Върбовка защото е възможно да има и други нарушения освен процедурни.
„Искам да успокоя хората, че ние имаме задача да следваме обществения интерес и да го защитаваме. Както казах има много процедурни нарушения за които ако не го върне новия директор аз ще го върна“, каза министърът.