Със заповед на министър-председателя Кирил Петков за заместник областни управители на област Велико Търново са назначени Соня Будева и Огнян Стоянов.
Ресорите за които ще отговарят новите заместник областни управители са определени със заповед на областния управител Людмила Илиева.
Соня Будева ще отговаря за: Заетост, безработица и социални дейности; Здравеопазване; Етнически и демографски въпроси; Сътрудничество с неправителствени организации; Култура; Образование; Здравословни и безопасни условия на труд.
Огнян Стоянов ще отговаря за: Противодействие на корупцията; Електронно управление; Екология и опазване на околната среда; Международни контакти на регионално ниво; Устройство на територията; Земеделие и гори; Младежки дейности и спорт; Транспорт; Туризъм.

На въпроси на медиите, свързани със завишаването на заболеваемостта от COVID-19, областният управител Людмила Илиева отговори, че Област Велико Търново към днешна дата е на границата между втората и третата фаза по заболеваемост от COVID-19. Кризисният щаб ще заседава извънредно на 3 февруари. Тя допълни, че каквито и мерки да се вземат във връзка с присъственото обучение на учениците, ще да има предвидимост и ако се наложат промени училищните директори, децата и техните родители ще бъдат уведомени своевременно. Пред медиите областният управител поясни, че в началото на следващата седмица ще проведе среща с кметовете на десетте общини в областта. На нея ще бъдат обсъдени финансовите затруднения на администрациите, свързани с високите цени на електрическата енергия.