Областният управител Людмила Илиева проведе три опознавателни срещи с представители на териториални звена на органите на централната администрация в област Велико Търново. Тя разговаря с подполковник Веселин Тинков началник на Военно окръжие – Велико Търново, с комисар Красимир Кръстев директор на РДПБЗН – Велико Търново и с Борислав Борисов началник на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“. В разговора с началника на отдел Статистически изследвания – Велико Търново“ се обсъдиха предварителните данни от преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. Борислав Борисов посочи, че кампанията в областта е преминала под много добра организация. Според областния управител, териториалните звена на територията на областта, работят с администрацията в много добра координация. Директорите също са на мнение, че винаги са работили много добре с Областна администрация – Велико Търново и смятат да продължат и занапред добрата комуникация. По време на срещите се обсъдиха и въпроси от текущ характер, както и организацията и провеждането на бъдещи съвместни инициативи