Областният управител Георги Гугучков и директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Николай Николов  проведоха работна среща на която присъства и директорът на РД ПБЗН –Велико Търново комисар Красимир Кръстев.
В разговора областният управител сподели, че Област Велико Търново е готова за зимата и има техническа възможност за осъществяване на снегопочистването по пътните мрежи. Той допълни, че координацията между всички институции е много добра и обменът на информация, както между общините, така и между всички териториални звена и със съседните области е организиран по план. Всички десет общини имат сключени договори за зимно поддържане на пътната мрежа, подписан е и договор за поддържане на републиканската пътна мрежа.
Изработването на Областен план за защита при бедствия е другият въпрос който бе обсъден на срещата. Областният управител каза, че в него ясно ще бъдат  очертани отговорностите на институциите. За да се изготви работещ план всеки месец се провеждат срещи с представителите на общините и институциите.
Главен комисар Николов, сподели че планът трябва да се разработи детайлно и да бъде практически приложим. Според него работата на институциите в областта е на необходимото ниво, има и добра координация с кметовете на общини и се реагира бързо в аварийни ситуации.
Главен комисар Николай Николов е във Велико Търново във връзка с провеждането на Българо-Японски семинар за партньорите от Западните Балкани на тема „Предизвикателства, породени от риска от земетресения“.