Областният кризисен щаб на област Велико Търново за борба с коронавирус  днес проведе неприсъствено заседание, на което бяха съгласувани допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Велико Търново, считано от 05.11.2021 г., както следва:

– Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ на територията на област Велико Търново и Комплексен онкологичен център – Велико Търново, с изключение на дейностите, свързани с трансплантацията на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

– Забраняват се посещенията на външни лица/свижданията в лечебни заведения за болнична помощ на територията на област Велико Търново и Комплексен онкологичен център – Велико Търново, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи, при осъществяване на контролната им дейност.