В Областна администрация Велико Търново бе проведено заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Област Велико Търново. На заседанието бяха обсъдени докладите на кметове на общини, на ръководители на териториални структури и търговски дружества за готовността им за работа при усложнена зимна обстановка през сезон 2021-2022 г. Областният управител Георги Гугучков се запозна с докладите на общините и териториалните структури. Координацията между всички институции е много добра и обменът на информация, както между общините, така и между всички териториални звена и със съседните области е организиран по план.

Всички десет общини имат сключени договори за зимно поддържане на пътната мрежа, подписан е и договор за поддържане на републиканската пътна мрежа. В готовност да се справят с възникването на сложни ситуации са структурите на ОПУ, РД ПБЗН, РЗИ, КАТ, ДАИ, Вик „Йовковци и Център за спешна медицинска помощ. На заседанието присъства и заместник областният управител Станислав Николов.От Областно пътно управление докладваха, че са осигурени 86 машини за справяне със зимата. Необходими за областта са 22 000 тона инертни материали, 3 хил. тона сол и 70 тона сухи химически материали. Анализът на данните показва, че към 30.10.2021 г. са осигурени 50 % от необходимите инертни материали, 100 % химически материали и 95 % от необходимите количества техническа сол. Останалите количества ще бъдат доставени в срок. Изготвени са оперативни планове за действие при усложнена зимна обстановка. Изготвен е списък на лицата отговорни за зимното поддържане, с посочени телефони за връзка. Изготвени са графици за дежурства в ОПУ, РПС и Опорните пунктове.От доклада на директора на Регионална здравна инспекция – Велико Търново може да се заключи, че дирекцията и лечебните заведения на територията на област Велико Търново имат готовност за работа в усложнена зимна обстановка през експлоатационния период 2021/2022 г. Училищните автобуса в областта са минали технически прегледи и имат зимни гуми. Училищата имат осигурено гориво за зимния сезон.След анализ на докладите от всички структури става ясно, че на територията на Област Велико Търново са предприети необходимите мерки за осигуряване на нормалното функциониране на пътната инфраструктура, снабдяването и услугите на населението през зимния период и при усложнена зимна обстановка.