Областният управител Георги Гугучков уважи церемонията по връчване на Евтимиевата награда във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Наградите тази година връчи вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова. Церемонията бе открита от ректора на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов. Наградени са проф. Иван Харалампиев, проф. Димитър Кенанов, проф. дфн Невяна Ангелова Дончева-Панайотова и проф. д-р Мария Антонова Спасова.

Бившият ректор на ВТУ доц. Владимир Попов бе удостоен със званието почетен професор на Великотърновския университет.Академичната награда на името на Св. Евтимий, Патриарх Търновски се присъжда на български и чуждестранни учени за научни постижения в областта на българистиката: литературознание, езикознание, история, както и за издигане престижа на университета в национален и международен аспект.