РИК Велико Търново уведомява всички избиратели на територията на област Велико Търново, че ще имат възможност за извършване на демонстративно пробно гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, които ще бъдат разположени съобразно посочения график:

График за демонстративно гласуване на територията на област Велико Търново за периода 28.10.2021-29.10.2021г.

График на СУЕМГ за демонстративно гласуване на територията на област Велико Търново за периода 28.10.2021-29.10.2021г.
ДАТАНАСЕЛЕНО МЯСТОЧАСПОЗИЦИЯ  НА МАШИНАТА
28.10.2021г.Велико Търново09.00-17.00Централен вход на сградата на Общината
28.10.2021г. Присово10:00-14:00НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – голяма зала
28.10.2021г.Горна Оряховица08.00-17.00Център за административно обслужване на граждани
28.10.2021г.Златарица13.30-16.30Зала на общинска администрация, сграда на Общината
28.10.2021г.Лясковец08:00-17:00Фоайе пред Център за административно обслужване на граждани
28.10.2021г.Ореш10.00 – 12.00Културен Клуб на Пенсионера
28.10.2021г.Вардим14.00 – 16.00ККП в читалището
28.10.2021г.Стражица09.00-16.00Център за административно обслужване на граждани
28.10.2021г.Петко Каравелово09.00-16.00Сграда – клуб на Кметство с. Петко Каравелово
28.10.2021г.Велико Търново09.00-17.00Сградата на Областна администрация, РИК Велико Търново
28.10.2021г.Павликени09.00-15.00Фоайе на НЧ „Братство- 1884“
29.10.2021г.Велико Търново09.00-17.00Централен вход на сградата на Общината
29.10.2021г.Пчелище09.30-14.30НЧ „ПРОСВЕТА 1904“ – читалищен салон
29.10.2021г.Горна Оряховица08.00-17.00Център за административно обслужване на граждани
29.10.2021г.Златарица13.30-16.30Зала на общинска администрация, сграда на Общината
29.10.2021г.Лясковец08:00-17:00Фоайе пред Център за административно обслужване на граждани
29.10.2021г.Свищов10.00 – 14.00Пред сградата на Общината
29.10.2021г.Стражица09.00-16.00Център за административно обслужване на граждани
29.10.2021г.Раданово09.00-16.00Партерен етаж на административната сграда на Кметство с. Раданово
29.10.2021г.Велико Търново09.00-17.00Сградата на Областна администрация, РИК Велико Търново
29.10.2021г.Бяла черква09.00-15.00Пенсионерски клуб гр. Б. черква