Под председателството на заместник областния управител Станислав Николов в Областна администрация – Велико Търново се проведе работно заседание на Междуведомствена комисия. По време на заседанието се обсъдиха и анализираха постъпилите предложения от кметовете на общини за съставяне на „Програма за планово почистване на речни участъци с нарушена проводимост извън урбанизираните територии в област Велико Търново за периода 2022 – 2024 г.“. Комисията обсъди всяко едно от предложенията и одобри за включване в списъка за оглед следните:

-Участък от река Янтра, в землището на с. Първомайци при мост на път II-53 Поликраище – Елена.- Участък от р. Янтра при мост свързващ с. Горски долен Тръмбеш и с. Върбица.- Участък от р. Джулюнска под съществуващия масивен бент.

-Участък от река Росица в землището на с. Росица започващ на около 100 м над стоманобетонен мост.

– Участък от речното корито на р. Студена, югоизточно от с. Алеково в посока с. Вързулица.

– Участък от дерето южно от с. Совата в близост до пътна инфраструктура – мостово съоръжение на път III-407.

– Участък от дерето, намиращ се североизточно от с. Царевец в посока „Паметниците“ край гр. Свищов.-Участък от р. Янтра, 200 м преди стоманобетонов мост на улица „Сан Стефано“ и 570 м след него по течението на р. Янтра.

– Участък от р. Янтра на 100 м преди въжения мост на реката (кв. „Чолаковци“) и 520 м след него по течението на реката в индустриална зона „Дълга лъка.

– Участък от р. Янтра 280 м преди бент-баража при ул. „Крайбрежна“ – каменен мост за кв. „Света гора“ и 450 м след моста по течението на реката при ул. „Григорий Цамблак“.

– Участък от р. Янтра 200 м преди „Владишкия мост“ – каменния мост на път III-514 „Г. Оряховица – Арбанаси – В. Търново“ (църква „Св. 40 Мъченици“) до мост на път 1-5 „Русе – В. Търново – Габрово“ при ул. „Цар Иван Асен II“ по течението на реката.

– Участък от р. Белица на десен бряг към Килифаревския манастир.- Участък от река Веселина в землището на с. Тодювци, в района на мост на път с. Тодювци – с. Багалевци.

-Два участъка от р. Бебровска в землището на с. Беброво, преди и след мост на път II-53 Елена – Сливен:

– 1-ви участък с дължина 437 м от участък преди мост на път до границата на урбанизираната територия;

– 2-ри участък с дължина 110 м, след мост свързващ селото. – Участък от р. Елийска, на гр. Полски Тръмбеш и с. Каранци посока р. Янтра.

– Участък от речното легло на р. Янтра в землището на с. Петко Каравелов при мост на път VTR 1292 Петко Каравелово – Стрелец.

– Участък от р. Янтра при мост на път III-407.В началото на месец ноември комисията ще извърши оглед на участъците, които се одобрени.