Областният управител Георги Гугучков днес свика работна среща на която бе обсъдено разработването на Областния план за защита при бедствия. В дискусията участваха Станислав Николов – заместник областен управител, главен инспектор Николай Александров – началник сектор „Превантивна и контролна дейност“ в РДПБЗН, представители на общините в областта и ръководителите на държавни институции, които са част от Единната спасителна. Областният управител акцентира, че е необходима актуализация на съществуващите общински планове за защита при бедствия.

В допълненията към тях трябва да се отдели място за оценка на риска, да се обърне внимание на променящата се епидемиологична, на железопътната инфраструктура, на летище Горна Оряховица, на пристанищна инфраструктура – Свищов, както и на състоянието на всички предприятия с опасно производство да реагират в кризисни ситуации. По време на заседанието бе взето решение за успоредно изготвяне и актуализиране на общинските и областния план. Работните срещи в този формат ще продължат и през следващите седмици, за да се постигне възможно най-доброто изработване на Областен план за защита при бедствия.