Днес в Областна администрация – Велико Търново се проведе заседание на Областна комисия „Военни паметници”, председателствана от областния управител Георги Гугучков. Срещата бе във връзка с получено писмо в Областната администрация от Министерството на отбраната на Република България, свързано с постъпили искания от общинските администрации за ремонт на военни паметници, включени в регистъра. Предвидените за целта финансови средства от Министерството на отбраната ще бъдат използвани за възстановяването на паметниците свързани с предстоящото отбелязване на 110 г. от Балканските войни.На срещата присъстваха Станислав Николов – заместник областен управител и Радослав Симеонов – гл. експерт в отдел „военни паметници и военно-патриотично възпитание“ в Министерството на отбраната.

Комисията подкрепи 6 предложения, постъпили от общините за ремонт на военни паметници в лошо състояние:

1. Паметник на загиналите в Балканската война в с. Момин сбор, разположен м двора на църквата „Св. Пророк Илия“ за сумата от 3307.20 лв.

2. Паметник на падналите във войните в с. Балван за сумата от 1874.00 лв.

3. Паметник на загиналите в балканската война в с. Чакали за сумата от 1128.24 лв.

4. Паметник на загиналите във войните от селата Петковци и Попрусевци за сумата от 6804.00 лв.

5. Паметник „за тебе те умряха“ в Сухиндол за 4000.00 лв.

6. Паметник на загиналите в Балканската война 1012 – 1013 г. в с. горско Ново село за 1352.16 лв.Предложенията ще бъдат изпратени до Министерството на отбраната.