Областният управител Георги Гугучков представи председателя и членовете на РИК – Велико Търново за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г. „Смятам, че са налице предпоставките за това, тъй като в състава на РИК са включени хора, които имат необходимия опит. Благодаря на председателя и на целия състав на РИК за отличната работа и координация с институциите на предишните избори“, каза областният управител. Той пожела спорна, ползотворна и безпристрастна работа на РИК.

Главният секретар на Областна администрация – Велико Търново Петя Райкова е ръководител на техническия екип, който ще съдейства за организацията и провеждането на изборите.

На проведените консултации на 19.09.2021 г. при областния управител не бе постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски. Въз основа на това с решение № 585-ПВР/НС от 24 септември  2021 г. ЦИК назначи Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Красимиров Илиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Стефанова Йонкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Калина Недева Романова

СЕКРЕТАР:

Диана Филипова Петрова

ЧЛЕНОВЕ:

Цветомира Райнова Йорданова-Атанасова

Даниела Димитрова Попова

Николина Красимирова Митева

Силвия Дечева Дечева

Ирена Петкова Стасинопулу

Йоана Александрова Иванова

Нина Василева Велкова

Юмит Ердинч Елиман

Теодора Минкова Тодорова

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му. РИК е разположена в зала 219 на втория етаж в Областна администрация  – Велико Търново и в зала 318 на третия етаж в сградата.