Днес, 14.09.2021 г., в Областна администрация –Велико Търново под председателството на Габриела Шилкова, заместник областен управител се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд. На срещата присъстваха представители на Областна администрация-Велико Търново, Дирекция „Инспекция по труда“, Териториално поделение на НОИ, синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“ и Търговско-промишлена палата – Велико Търново. По време на заседанието бе обсъдено актуализиране състава на Областния съвет по условия на труд.

Директорите на дирекция „Инспекция по труда” Велико Търново представиха отчет за контролната дейност на Дирекциите за периода на второ тримесечие на 2021 г. За посочения период инспекцията е установила 1154 нарушения, а от Териториално поделение на НОИ са регистрирали 20 трудови злополуки. По време на срещата се обсъдиха и споделиха добри практики при осигуряване на безопасни условия на труд.