Днес Областният съвет за намаляване риска от бедствия /ОСНРБ/ проведе редовно заседание. На срещата, свикана от областния управител Георги Гугучков, присъстваха ръководителите на държавни институции, които са част от Единната спасителна система и представители на общините в областта. По време на заседанието се взеха решения, свързани с разработване и изготвяне на Областен план за защита при бедствия и за разработване и изготвяне на общински планове за защита при бедствия на територията област Велико Търново.

Директорът на РДПБЗН комисар Красимир Кръстев докладва за напредъка в разработването на областния и общинските планове за защита при бедствия и съответствието им с новите указания за разработване и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия. Областният управител обърна внимание, че трябва де се набележат действия и мерки с оглед финализиране на плановете. Той препоръча и очертаване на отговорностите на институциите, свързани с разработването на плановете и програмите за защита при бедствия на областно и общинско ниво. През следващия месец ще се проведе нова среща с представителите на общините и институциите, за да се провери напредъка в работата по изготвяне на новите планове.