Заместник областният управител Станислав Николов приветства директорите на училища от област Велико Търново по време на традиционната среща с тях преди началото на новата учебна година. Срещата се проведе дистанционно, с оглед на спазване на противоепидемичните мерки. Съвещанието бе организирано от Регионално управление на образованието – Велико Търново. Дистанционно се включиха и представители на РД ПБЗН, на ОД на МВР, както и на други институции, свързани със сигурността и здравето на децата. Станислав Николов отправи поздрав към директорите и им пожела да работят все така всеотдайно, за да може в края на тази учебна година да се поздравят с нови успехи в работата си.

Той каза, че започващата учебна година ще бъде изпълнена с много предизвикателства, труд и усилия. Вие – директорите, учителите и експертите от Регионалното управление на образованието имате отличен професионален опит и с наша подкрепа ще успеете да се справите с новите предизвикателства. Николов припомни, че на срещата на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, проведена в София, Област Велико Търново бе дадена като пример за добра съвместна работа на институциите и добри постигнати резултати по механизма за обхват на учениците. „Ние ще продължим съвместната работа и за нас тази дейност остава приоритет и през тази учебна година. Той акцентира и върху предстоящата седмица посветена на безопасността на движението по пътищата. В дните преди началото на учебната година трябва да бъдем още по-отговорни докато шофираме и да се съобразяваме с пътната обстановка, за да опазим децата на пътя“, каза заместник областният управител по време на срещата с директори на училища.