В Областна администрация – Велико Търново бе проведено заседание на Областната комисия по образование, наука, младежки дейности и спорт. Заседанието бе открито от заместник областния управител Станислав Николов, който запозна присъстващите с основната тема на разговора – предстоящото откриване на новата учебна година и готовността на училищата в областта да посрещнат учениците на 15 септември 2021 г.1730 ученици в областта ще тръгнат в първи клас на 15 септември, само две училища ремонтите продължават и учениците ще учат в други сгради.Всички училища, обслужващите звена и детските градини от Област Велико Търново имат готовност за откриване на учебната 2021/2022 година, съобщи Розалия Личева началник на РУО.

В училища са осигурени учебници, учебни помагала и задължителната училищна документация, както и необходимите дезинфектанти и лични предпазни средства. В РУО с помощта на РЗИ са доставени и необходимите тестове за коронавирус за учители, които са изявили желание за тестване. Всички училища, детски градини и обслужващите звена ще бъдът ресурсно обезпечени с учители до началото на учебната година. В част от училищата и детските градини все още има обявени свободни работни места, на които до 16.09.2021 г. ще бъдат назначени учители или възпитатели. Санитарно-хигиенните условия във всички училища и детски градини в областта са добри. Извършени са проверки по график на инспектори от РЗИ – Велико Търново. До началото на отоплителния сезон всички училища и детски градини от областта ще бъдат осигурени с горива.