В Областна администрация – Велико Търново бе проведена среща с кметове на общините във връзка с финализиране предварителното картиране на социални услуги през новия програмен период 2021-2027 г. Целта на срещата бе да се изготви индикативна карта на социалните услуги на територията на областта, за да се направи преценка какво и какви обеми социални услуги да се заложат в оперативните програми и Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Работната среща бе водена от заместник областния управител Габриела Шилкова, която поясни че събраната и анализирана информация от всяка община ще послужи за изработване на картата. Въз основа на предоставените данни бе обобщен и приет планът за развитие на социалните услуги с хоризонт до 2027 г., като за област Велико Търново максималният брой потребители на социални услуги е 1390 лица за 10 социални услуги.