Днес, 16 август 2021 г. в Областна администрация Велико Търново се проведе среща между областния управител Георги Гугучков и Зоя Стефанова, гл. експерт към Министерство на младежта и спорта. Г-жа Стефанова отговаря за областите Велико Търново и Габрово. На опознавателната среща присъстваха и заместник областните управители Станислав Николов и Габриела Шилкова. На срещата се разискваха теми, свързани със спортната дейност в областта, спортните клубове и затрудненията, пред които се изправят те, както и възможностите за бъдещи съвместни дейности. Координацията и обмяната на информация между териториалната структура на Министерството на младежта и спорта и Областна администрация Велико Търново е много добра и е поставена на традиционни добри взаимоотношения, стана ясно по време на срещата.