Областният управител на област Велико Търново Георги Гугучков проведе работна среща с Борислав Българинов, областен управител на област Русе. По време на разговора, на който присъства и Синан Хебибов, заместник областен управител на област Русе, бе обсъдена организацията на работата в администрациите, както и координацията с териториалните структури по места. Областните управители обсъдиха и Националния план за справяне с Ковид епидемията и дискутираха мерките които трябва да се вземат по време на пожароопасния период.Областните управител обмениха идеи и за бъдещи съвместни дейности, както и възможностите за побратимяване на градове от област Велико Търново с градове от Румъния по линия на Трансграничното сътрудничество. През следващата седмица ще се проведат срещи с кметове на общини от област Велико Търново, за да се търси възможност за побратимяване.