В Областна администрация Велико Търново бе проведено заседание на Областен кризисен щаб на област Велико Търново за борба с коронавирус. Областният управител Георги Гугучков откри заседанието, което бе свикано с цел да се обсъди Национален оперативен план за справяне с пандемията SARS-Cov-2. На заседанието присъства и заместник областният управител Габриела Шилкова. Директорът на РЗИ д-р Евгения Недева, директори на регионалните здравни заведения, заместник кметове на общини и представители на други компетентни институции коментираха предвидените в плана противоепидемични мерки в случай на повишаване на заболеваемостта в областта.Областният управител Георги Гугучков акцентира, че е необходимо да се спазват всички противоепидемични мерки, както и носенето на маски в закрити помещения.

Директорът на РЗИ-Велико Търново д-р Евгения Недева представи презентация за организацията при повишаване на заболеваемостта и готовността на лечебните заведения за разкриване на Ковид легла за потвърдени случаи с коронавирусна инфекция, които се нуждаят от болнично лечение и интензивни грижи. По време на срещата стана ясно, че основен момент при управлението на болничния капацитет е осигуряването на легла по области и координация на хоспитализациите. Болниците разполагат с достатъчен брой легла и имат готовност за разкриване на нови при нужда, стана ясно на срещата.От началото на ваксинационната кампания срещу COVID-19 до 23.07.2021 г. в област Велико Търново са поставени общо 51 139 дози, като със завършен имунизационен цикъл са общо 25 221 лица (с натрупване) от областта. Общо 26,57 % от населението на област Велико Търново над 18 годишна възраст (192 456 души) е получило поне една доза ваксина срещу COVID-19. От общо ваксинираните, 29 697 лица или 58,17% са на възраст над 60 г., които са получили поне една доза ваксина. По данни на НСИ в област Велико Търново към 31.12.2020 г. лицата на възраст над 60 г. са 71 485 души. От тях със завършена имунизация са 13 910 лица (19,45%), а със незавършена имунизационна схема са 1 877. Общо оставените дози на деца от 12 до 18 г. са 85, като от тях със завършен имунизационен цикъл за 26 лица и 33 са с поставена една доза ваксина. Към 26.07.2021 г. са поставени общо 1 859 дози ваксина на лекари, специалисти по здравни грижи, помощен персонал в лечебни заведения, дентални лекари, фармацевти, от които със завършена имунизационен цикъл са 898 лица, а с незавършена имунизация 63.

В институции за предоставяне на социални услуги към 26.07.2021 г. са ваксинирани 79 лица персонал от общо 405 (т.е. 19,5 %) и 238 лица от общо 766 (т.е. 31,07 %) потребители на социални услуги. За област Велико Търново общо преболедувалите са 9 760 лица, ваксинираните с една доза са 51139, което е 26,51 % от населението.Областен кризисен щаб за борба с коронавирус прие следните решения:1. Да продължат утвърдените добри практики за ваксиниране на населението – „зелени коридори“ и имунизация от мобилни екипи от лечебни заведения, на лица, живеещи в труднодостъпни и отдалечени райони. 2. Да се предприемат действия за повишаване на обхвата с имунизации на: -персонал в детски, учебни и висши училища;-персонал и потребители в специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в т.ч. и от резидентен тип.3. Изпълнение на разписаните в Национален оперативен план за спиране на пандемията от SARS-CoV-2 мерки.2. Въвеждане със заповед на директора на РЗИ – Велико Търново на допълнителни мерки при влошаване на епидемичната обстановка.