Областният управител  Георги Гугучков уважи представянето на книгата на етнографа и зам-директор на РИМ-Велико Търново д-р Миглена Петкова „Разказаната“ идентичност“.
Авторът сподели, че изследването е посветено на селищната памет на балканджиите от Килифарвския район и се базира на устни и писмени повествования, събирани по време на теренните проучвания на автора в периода 2010-2020 г. в района на Търновската предбалканска котловина и по-специално поселенията в Балканската (Килифаревската) долина на река Белица.


Д-р Миглена Петкова допълни, че при разработката са използвани научни публикации, архивни документи, регистри, поземлени декларации, краеведски материали. Изследването проследява териториалното и културно овладяване на Централния Балкан в посочения ареал в един голям времеви период – от XV в. до съвременното състояние на селищата и прилежащите им землища.
Целта е да се проучат наративите за селищното минало, да се изясни значението им за формиране на локалната памет и идентичност. Специално внимание се отделя на устната история – легенди, предания, легендарни предания.
Основната задача е да се разкрие онази система от символи, местни тълкувания и топонимия, ценности, знания и умения, които формират специфичен „код на паметта“ на балканджиите от проучвания район, разграничаващи ги от населението на останалата част от Стара планина.
Книгата бе представена от проф. дфн Албена Георгиева, заместник-директор на Института по етнография и фолклористика към БАН.