Недопускането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия, както и провеждането на честни и прозрачни избори е основен приоритет в работата ми, каза областният управител Георги Гугучков по време на днешната срещи с териториални структури.

Той препоръча да се осъществява стриктен контрол, за да не се допускат нарушения на забраната за предизборна агитация.В срещата участваха и Габриела Шилкова и Станислав Николов заместник областни управители.На опознавателния разговор присъстваха директори и представители на следните териториални структури: Дирекция „Регионален държавен архив“ Велико Търново, Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Велико Търново, Служба по геодезия, картография и кадастър Велико Търново, Териториално звено ГРАО – Велико Търново, Национална служба за съвети в земеделието – офис Велико Търново, Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” – Северен Централен район – Русе, офис Велико Търново, Сектор „Метрологичен надзор“ – Велико Търново, Отдел „Рибарство и контрол“ – Централен Дунав – Велико Търново, Регионална дирекция „Служба по вписванията“ Велико Търново, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ и Главна дирекция „Контрол на съобщенията“, отдел „Териториално звено Велико Търново“ и Регионален отдел „Надзор на пазара“, офис – Велико Търново.На финала на разговора всички се обединиха около решението, работни срещи в този формат да се провеждат периодично и през следващите месеци.