Провеждането на честни и прозрачни избори е основен приоритет в работата ми, каза областният управител Георги Гугучков по време на днешните си срещи с директори на териториални структури.

Той проведе опознавателни разговори със зам.-директора на ТД на НАП Велико Търново Мариян Кънчев, с директора на РЗОК – Велико Търново Орлин Николов, с директора на Държавен военноисторически архив – Велико Търново Светлин Радев и с директора на Териториалното поделение на НОИ – Велико Търново Петя Йорданова

Във връзка с предстоящите избори за народни представители, по време на срещата областният управител Георги Гугучков акцентира, че не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия.Той препоръча да се осъществява стриктен контрол, за да не се допускат нарушения на забраната за предизборна агитация.На разговорите присъстваха Габриела Шилкова и Станислав Николов заместник областни управители.