Областната преброителна комисия проведе редовно заседание. То бе ръководено от заместник областния управител Габриела Шилкова. Участие взеха представители на отдел „Статистически изследвания“ – Велико Търново, Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – Велико Търново, Служба по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново и др. В началото на заседанието заместник областният управител Габриела Шилкова приветства присъстващите и ги запозна с дневния ред. Тя сподели пред членовете на комисията, че бе планирано преброяването да започне през януари, но поради епидемиологичната обстановка кампанията ще стартира в 00.00 часа на 7 септември. Първоначално преброяването ще е електронно, а от 18-и септември ще се извършава чрез анкетьори. Кампанията ще приключи в 20 часа на 3 октомври. Борислав Борисов-началник на ОСИ – Велико Търново информира, че е създадена много добра организация и преброяването ще се проведе без проблеми. Кампанията по набиране на преброители и контрольори продължава и в момента, което гарантира, че местата на евентуално отказалите се кандидати ще бъдат попълнени. За област Велико Търново са необходими 750 преброители. Преброители и контрольори могат да подават документи в общините. Необходимите документи могат да бъдат намерени на интернет страницата на преброяването – www.census2021.bg. Предстои провеждане на обучение на ангажираните в Преброяване 2021 г.