Според него, целта на изложбата е не само да популяризира ролята на съвременното училище, но и да направи света по-добър. В тазгодишното издание на Националната изложба се включиха 382-ма ученика от 54 училища от 16 области в страната. Организатори на конкурса са Община Лясковец, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец, Институтът за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие, Сдружение „ЗОВ България“.

Заместник областният управител Станислав Николов участва в откриването на Националната изложба на ученическото творчество под надслов „Заедно” в НУ „Цани Гинчев“ -град Лясковец. Той приветства организаторите и връчи награди на най-изявените ученици.Заместник областният управител Станислав Николов сподели, че талантът, който носят децата в себе си е намерил отражение в прекрасните им рисунки. Той допълни, че децата са най-голямото богатство, а учителите са призвани да им помагат да откриват красивото в живота.