Областният управител Георги Гугучков и заместник областните управители Габриела Шилкова и Станислав Николов проведоха работна среща с Бойка Ганева директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Велико Търново. Областният управител подчерта, че срещата има за цел да продължи традиционно доброто взаимодействие между Областна администрация и Дирекция „Бюро по труда“. Директорът на Дирекция „Бюро по труда“ – Велико Търново сподели, че винаги е работила в много добър синхрон с администрацията и ще продължи доброто сътрудничество и занапред.Тя представи актуални данни относно състоянието на трудовия пазар към последните месеци. Отчетено бе също, че се работи усилено във връзка с програмите и мерките за подпомагане на заетостта в обстановката на обявено извънредно положение. Чрез различни програми за заетост и към настоящия момент в Областна администрация работят шестима служители. Предстои млади специалисти да започнат работа в администрацията по програмата „Старт в кариерата“.