Провеждането на честни и прозрачни избори е основен приоритет в работата ми, каза областният управител Георги Гугучков по време на срещите си в общините Стражица и Златарица. Днес той разговаря със заместник-кмета на Стражица инж. Катя Петрова и с кмета на Златарица Михаил Ганев. По време на опознавателните срещи бе коментирана организацията и провеждането на изборите на 11 юли. Координацията между общинските администрации и областна администрация е много добра и подготовката за изборите тече по план. Областният управител сподели, че друг важен момент в работата му е хода на ваксинационната кампания и обхващането на хора, които имат желание да се имунизират, но живеят в отдалечени или труднодостъпни райони. В тази връзка той каза, че ако се наложи могат да бъдат организирани мобилни екипи за ваксинация.Друг въпрос, който бе обсъден бе организацията и провеждането на кампанията по преброяване на населението. Според кметовете набирането на преброители и контрольори е добре организирано и кампанията ще се проведе без проблеми.На разговорите присъстваха Габриела Шилкова и Станислав Николов заместник областни управители, както и секретарите на общини, заместник-кметове, председатели на общински съвети и кметски наместници.