Областният управител на Велико Търново Георги Гугучков проведе опознавателна среща с бригаден генерал Иван Маламов началник на Национален военен университет „Васил Левски”-Велико Търново.Областният управител запозна началника на НВУ с организацията на работата в администрацията и сподели, че военният университет е сред институциите с които областта се гордее. Той поздрави началника на НВУ, за положените от него усилия, за утвърждаването на НВУ и привличането на все повече кандидати за военната професия. От своя страна бригаден генерал Иван Маламов сподели, че мисията на НВУ “Васил Левски” е да изгражда своите възпитаници морално, умствено и физически, да ги приобщава към идеалите на родолюбието, дълга и честта, да ги формира като личности и ръководители с изградени лидерски качества. Двамата обсъдиха и доброто сътрудничество, изграждано през годините между Областна администрация и НВУ и изразиха готовност да го развиват.